סטטוס שגיאות אשראי

000  -  עסקה תקינה.

001  -  חסום החרם כרטיס.

002  -  גנוב החרם כרטיס.

003  -  התקשר לחברת האשראי.

004  -  סירוב.

005  -  מזויף החרם כרטיס.

006  -  חובה להתקשר לחברת האשראי.

008  -  תקלה בבניית מפתח גישה לקובץ חסומים.

009  -  לא הצליח להתקשר.

010  -  תוכנית הופסקה עפ"י הוראת המפעיל (ESC) או COM PORT לא ניתן לפתיחה (WINDOWS).

011  -  אין אישור סולק למטבע איזו.

012  -  אין אישור למותג למטבע איזו.

014  -  כרטיס לא נתמך.

015  -  אין התאמה בין המספר שהוקלד לפס המגנטי.

016  -  נתונים נוספים אינם או ישנם בניגוד להגדרות המסוף.

017  -  לא הוקלדו 4 ספרות האחרונות.

019  -  רשומה בקובץ INT_IN קצרה מ- 16 תווים.

020  -  קובץ קלט (IN_INT) לא קיים.

021  -  קובץ חסומים (NEG) לא קיים או לא מעודכן - בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה.

022  -  אחד מקבצי פרמטרים או ווקטורים לא קיים.

023  -  קובץ תאריכים (DATA) לא קיים.

024  -  קובץ אתחול (START) לא קיים.

025  -  הפרש בימים בקליטת חסומים גדול מדי - בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה.

026  -  הפרש דורות בקליטת חסומים גדול מידי - בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה.

027  -  כאשר לא הוכנס פס מגנטי כולו הגדר עסקה כעסקה טלפונית או כעסקת חתימה בלבד.

028  -  מספר מסוף מרכזי לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב ספק.

029  -  מספר מוטב לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב מוטב. 

030  -  מסוף שאינו מעודכן כרב ספק/רב מוטב והוקלד מס' ספק/מס' מוטב.

031  -  מסוף מעודכן כרב ספק והוקלד גם מס' מוטב.    

032  -  תנועות ישנות בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה.

033  -  כרטיס לא תקין.

034  -  כרטיס לא רשאי לבצע במסוף זה או אין אישור לעסקה כזאת.

035  -  כרטיס לא רשאי לבצע עסקה עם סוג אשראי זה.

036  -  פג תוקף.

037  -  שגיאה בתשלומים-סכום עסקה צריך להיות שווה תשלום ראשון + (תשלום קבוע כפול מס' תשלומים).  

038  -  לא ניתן לבצע עסקה מעל תקרה לכרטיס לאשראי חיוב מיידי.

039  -  סיפרת בקורת לא תקינה.

040  -  מסוף שמוגדר כרב מוטב הוקלד מס' ספק.

041  -  מעל תקרה כאשר קובץ הקלט מכיל 3J או 2J או 1J (אסור להתקשר).

042  -  כרטיס חסום בספק כאשר קובץ הקלט מכיל 3J או 2J או 1J (אסור להתקשר). 

043  -  אקראית כאשר קובץ הקלט מכיל J1 (אסור להתקשר).

044  -  מסוף לא רשאי לבקש אישור ללא עסקה (5J).

045  -  מסוף לא רשאי לבקש אישור ביוזמת קמעונאי (6J).

046  -  מסוף חייב לבקש אישור כאשר קובץ הקלט מכיל 3J או 2J או 1J (אסור להתקשר).

047  -  חייב להקליד מספר סודי, כאשר קובץ הקלט מכיל J3 או 2J או 1J (אסור להתקשר).  

051  -  מספר רכב לא תקין.

052  -  מד מרחק לא הוקלד.

053  -  מסוף לא מוגדר כתחנת דלק (הועבר כרטיס דלק או קוד      עסקה לא מתאים).

057  -  לא הוקלד מספר תעודת זהות.

058  -  לא הוקלד CVV2

059  -  לא הוקלדו מספר תעודת הזהות ו – CVV2 .

060  -  צרוף ABS לא נמצא בהתחלת נתוני קלט בזיכרון.

061  -  מספר כרטיס לא נמצא או נמצא פעמיים.

062  -  סוג עסקה לא תקין.

063  -  קוד עסקה לא תקין.

064  -  סוג אשראי לא תקין.

065  -  מטבע לא תקין.

066  -  קיים תשלום ראשון ו/או תשלום קבוע לסוג אשראי שונה מתשלומים.

067  -  קיים מספר תשלומים לסוג אשראי שאינו דורש זה.

068  -  לא ניתן להצמיד לדולר או למדד לסוג אשראי שונה מתשלומים.

069  -  אורך הפס המגנטי קצר מידי.

070  -  לא מוגדר מכשיר להקשת מספר סודי.

071  -  חובה להקליד מספר סודי.

072  -  קכ"ח לא זמין – העבר בקורא מגנטי.

073  -  חובה להעביר כרטיס בקכ"ח.

074  -  דחייה – כרטיס נעול.

075  -  דחייה – פעולה עם קכ"ח לא הסתיימה בזמן הראוי.

076  -  דחייה – נתונים אשר התקבלו מקכ"ח אינם מוגדרים במערכת.

077  -  הוקלד מספר סודי שגוי. 

079  -  מטבע לא קיים בווקטור 59.

080  -  הוכנס "קוד מועדון" לסוג אשראי לא מתאים.

092  -  עסקת ביטול אסורה בכרטיס יש לבצע עסקת זיכוי.

099  -  לא מצליח לקרוא/ לכתוב/ לפתוח קובץ TRAN.

101  -  אין אישור מחברת אשראי לעבודה.

106  -  למסוף אין אישור לביצוע שאילתא לאשראי חיוב מיידי.

107  -  סכום העסקה גדול מידי - חלק במספר העסקאות.

108  -  למסוף אין אישור לבצע עסקאות מאולצות.

109  -  למסוף אין אישור לכרטיס עם קוד השרות 587.

110  -  למסוף אין אישור לכרטיס חיוב מיידי.

111  -  למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים.

112  -  למסוף אין אישור לעסקה טלפון/ חתימה בלבד בתשלומים.

113  -  למסוף אין אישור לעסקה טלפונית.

114  -  למסוף אין אישור לעסקה "חתימה בלבד".

115  -  למסוף אין אישור לעסקה בדולרים.

116  -  למסוף אין אישור לעסקת מועדון.

117  -  למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים.

118  -  למסוף אין אישור לאשראי ישראקרדיט.

119  -  למסוף אין אישור לאשראי אמקס קרדיט.

120  -  למסוף אין אישור להצמדה לדולר.

121  -  למסוף אין אישור להצמדה למדד.

122  -  למסוף אין אישור להצמדה למדד לכרטיסי חו"ל.

123  -  למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים לסוג אשראי זה.

124  -  למסוף אין אישור לאשראי ישרא 36.      

125  -  למסוף אין אישור לאשראי אמקס 36.

126  -  למסוף אין אישור לקוד מועדון זה.

127  -  למסוף אין אישור לעסקת חיוב מיידי פרט לכרטיסי חיוב מיידי.

128  -  למסוף אין אישור לקבל כרטיסי ויזה אשר מתחילים ב - 3.

129  -  למסוף אין אישור לבצע עסקת זכות מעל תקרה.

130  -  כרטיס לא רשאי לבצע עסקת מועדון.

131  -  כרטיס לא רשאי לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים.

132  -  כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בדולרים (רגילות או טלפוניות).

133  -  כרטיס לא תקף על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראכרט.

134  -  כרטיס לא תקין עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)- מס' הספרות בכרטיס- שגוי.

135  -  כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות דולריות עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט).

136  -  הכרטיס שייך לקבוצת כרטיסים אשר אינה רשאית לבצע עסקאות עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR20 של ויזה).

137  -  קידומת הכרטיס (7 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (21VECTOR של דיינרס).

138  -  כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראכרט.

139  -  מספר תשלומים גדול מידי על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראכרט.

140  -  כרטיסי ויזה ודיינרס לא רשאים לבצע עסקאות מועדון בתשלומים.

141  -  סידרת כרטיסים לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR5 של ישראכרט).

142  -  קוד שרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR6 של ישראכרט).

143  -  קידומת הכרטיס (2 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR7 של ישראכרט).

144  -  קוד שרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR12 של ויזה).

145  -  קוד שרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR13 של ויזה).

146  -  לכרטיס חיוב מיידי אסור לבצע עסקת זכות.

147  -  כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים עפ"י וקטור 31 של לאומי קארד.

148  -  כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות טלפוניות וחתימה בלבד עפ"י ווקטור 31 של לאומי קארד.

149  -  כרטיס אינו רשאי לבצע עסקאות טלפוניות עפ"י וקטור 31 של לאומי קארד.

150  -  אשראי לא מאושר לכרטיסי חיוב מיידי.

151  -  אשראי לא מאושר לכרטיסי חו"ל.

152  -  קוד מועדון לא תקין.

153  -  כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות אשראי גמיש (עדיף +30/) עפ"י הגדרת המערכת (21VECTOR של דיינרס).

154  -  כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות חיוב מיידי עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR21 של דיינרס).

155  -  סכום לתשלום בעסקת קרדיט קטן מידי.

156  -  מספר תשלומים לעסקת קרדיט לא תקין.

157  -  תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי רגיל או קרדיט.

158  -  תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי חיוב מיידי.

159  -  תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת חיוב מיידי בדולרים.

160  -  תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה טלפונית.

161  -  תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת זכות.

162  -  תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת תשלומים.

163  -  כרטיס אמריקן אקספרס אשר הונפק בחו"ל לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים.

164  -  כרטיסי JCB רשאים לבצע עסקאות רק באשראי רגיל.

165  -  סכום בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מסכום העסקה.

166  -  כרטיס מועדון לא בתחום של המסוף.

167  -  לא ניתן לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים בדולרים.

168  -  למסוף אין אישור לעסקה דולרית עם סוג אשראי זה.

169  -  לא ניתן לבצע עסקת זכות עם אשראי שונה מהרגיל

170  -  סכום הנחה בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מהמותר.

171  -  לא ניתן לבצע עסקה מאולצת לכרטיס/אשראי חיוב מיידי.

172  -  לא ניתן לבטל עסקה קודמת (עסקת זכות או מספר כרטיס אינו זהה).

173  -  עסקה כפולה.

174  -  למסוף אין אישור להצמדה למדד לאשראי זה.

175  -  למסוף אין אישור להצמדה לדולר לאשראי זה.

176  -  כרטיס אינו תקף עפ”י הגדרת ה מערכת (וקטור 1 של ישראכרט).

177  -  תחנות דלק לא ניתן לבצע "שרות עצמי" אלא "שרות עצמי בתחנות דלק".

178  -  אסור לבצע עיסקת זכות בכוכבים/נקודות/מיילים.

179  -  אסור לבצע עיסקת זכות בדולר בכרטיס תייר.

180  -  בכרטיס מועדון לא ניתן לבצע עסקה טלפונית.

200  -  שגיאה יישומית.

205  -  סכום העסקה חסר או אפס.

306  -  אין תקשורת לפלא-קארד.

308  -  עסקה כפולה.

404  -  מספר מסוף לא קיים.

500  -  מסוף מבצע שידור ו/או מעדכן נתונים אנא נסה שנית מאוחר יותר.

501  -  שם משתמש ו/או סיסמה לא נכונים אנא פנה למחלקת התמיכה.

502  -  פג תוקף סיסמת המשתמש אנא פנה למחלקת התמיכה.

503  -  משתמש נעול אנא פנה למחלקת התמיכה.

505  -  מסוף חסום אנא פנה להנהלת חשבונות.

506  -  מספר טוקן לא תקין.

507  -  משתמש לא רשאי לבצע פעולות במסוף זה.

508  -  מבנה תוקף לא תקין יש להשתמש במבנה MMYY בלבד.

509  -  גישה לאימות תעודת אבטחה חסומה אנא פנה למחלקת התמיכה.

510  -  לא קיימים נתונים.

597  -  שגיאה כללית אנא פנה למחלקת התמיכה.

598  -  ערכים נחוצים חסרים/שגויים.

599  -  שגיאה כללית אנא פנה למחלקת התמיכה.

999  -  ערכים נחוצים חסרים לעסקת תשלומים.

?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה 9 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל (30 הצבעות)