בנק 2,500 SMS

99.00/mo

מערכת דיוור SMS בנק 2500 מסרונים

4 אג' למסרון
עד 134 תווים בעברית

בנק 10,000 SMS

299.00/mo

מערכת דיוור SMS בנק 10,000 מסרונים

3 אג' למסרון
עד 134 תווים בעברית

בנק 50,000 SMS

999.00/mo

מערכת דיוור SMS בנק 50,000 מסרונים

2 אג' למסרון
עד 134 תווים בעברית