שעות פיתוח & הדרכה

Vis Menu

Tier 1

₪3,000.00


12 Hours
12 שעות

Popular

TIer 2

₪6,000.00


25 Hours
25 שעות

Popular

TIer 3

₪10,820.00


50 Hours
50 שעות

Popular

TIer 4

₪17,550.00


100 Hours
100 שעות

Popular